Forretningsutvikling for morgendagens bedrifter

– motiverte team, vekst og høy ROI

FLYT og TILLIT gir akselerasjon!

Dagens markedssituasjon er i stadig endring og kravene som stilles er bedre resultater, fleksibilitet, innovasjon og endringsvilje. For å få til alt dette, samt å ha glade, engasjerte og produktive medarbeidere, kreves det ekstra fokus på to viktige nøkkelfaktorer – TILLIT og FLYT.

De henger sammen, påvirker hverandre gjensidig og fungerer som en akselerasjon av bærekraftige resultater. Vi i Nagare har bred erfaring i å jobbe med både FLYT og TILLIT som aktive ressurser, og våre prosesser inkluderer alltid begge elementene.

FLYT

FLYT handler om å føle inspirasjon, og jo mer FLYT et team opplever jo lettere er arbeidsdagen, samarbeidet, fremdriften og prosessen mot målet. Alle mennesker opplever FLYT, men hva som skal til for å komme i FLYT er ulikt fra person til person.

flowbok
Fra boken ”Flow as a Resource: A Contribution to Organizational Psychology” av Lisa Vivoll Straume:
“Å være i flyt betyr ganske enkelt å bli så oppslukt og engasjert i det du holder på med, at du glemmer både tid og sted – ja til og med deg selv.
Flyt kan defineres som en tilstand hvor vi blir ett med det vi gjør, og er nært knyttet til motivasjon og tilfredshet. Flyt har en sammenheng med opplevelsen av egen prestasjon, og er en latent ressurs vi bevisst kan bruke for å øke ansattes motivasjon, tilfredshet og produktivitet. På denne måten tilrettelegger man for at ansatte kan få være seg selv på sitt beste.”

TD-Square

 

For å kunne jobbe effektivt med FLYT som en ressurs er det viktig å få kartlagt hva som skal til for å få både enkeltpersoner og team i FLYT. For å foreta en FLYT-analyse bruker vi verktøyet Talent Dynamics som er en ledende metode for kartlegging av FLYT. Talent Dynamics er utviklet av Roger James Hamilton og er basert på lang tradisjon og forskning med bakgrunn i det 5000 år gamle I Ching skapt av kinesiske keisere og læremestere.

Verktøyet benyttes i dag i bedrifter og organisasjoner i store deler av verden. Vi har oversatt analysen til norsk og er i dag den eneste bedriften i Norge som aktivt bruker dette fantastiske verktøyet, men forhåpentligvis blir det mange flere nå når den er tilgjengelig på norsk.

8-profilerHver enkelt vil få innsikt og forståelse av egen, og teamets FLYT-profil. For hver FLYT-profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i FLYT, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Det viktigste for å bygge verdier er å maksimere egne naturlige styrker og de tingene som er lystbetont, og dermed ha energi og drivkraft til å møte de utfordringene som kommer. Når personer, team og bedrifter er i FLYT vil det naturlig nok også øke graden av TILLIT.

Lurer du på hvilken FLYT-profil du har? Klikk her for å ta analysen.

Det tar bare 20 minutter, og husk at det ikke er noen gale eller riktige svar, kun det som er sant for deg!
Analysen er internettbasert, og du får tilsendt din personlige FLYT-rapport umiddelbart etter at du har svart på spørsmålene.

 

TILLIT

Bedrifter og organisasjoner med høy grad av TILLIT har følgende kjennetegn:

  • Høyere effektivitet og suksessrate
  • Mer fornøyde medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Mindre fravær
  • Bedre lønnsomhet

Hva er TILLIT? De aller fleste er enig om at TILLIT er avgjørende for gode relasjoner både på jobb og privat. Vi merker effekten når det er mangel på TILLIT, og kjenner kraften i høy grad av TILLIT. Det er et begrep vi alle er kjent med, men det er vanskelig å gi en klar definisjon på hva TILLIT er. Men det er enkelt å si noe om effekten av TILLIT.

Speed of Trust book
Fra boken ”The Speed of Trust” av Stephen MR Covey:
“Tillit påvirker alltid to målbare resultater – … effektivitet og kostnader. ​​
Når tilliten går ned, går effektiviteten ned og kostnadene går opp. Når tilliten øker skjer det motsatte. Da vil effektiviteten øke og kostnadene gå ned. Det er så enkelt, og så forutsigbart.”

 

 

 

Referanser

Torill Andersen

Torill Andersen

Coach og terapeut, skal.no

Endelig skjønner jeg hvordan jeg skal finne visjonen min og hvor viktig den er. Det gjelder å stille de rette spørsmålene. Dette var veldig bra! Jeg fikk en større forståelse for hvorfor jeg gjør det veldig bra på noen områder og er en total “fiasko” på andre.

Ønsker du mer FLYT?

Ved å ta Talent Dynamics FLYT- analyse vil du forstå hvordan du best og raskest kan oppnå dette.

For hver FLYT profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i flyt, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Når du er i flyt vil du også naturlig øke graden av tillit.

Nysgjerrig på hvilken profil du er? Ta analysen nå og motta din personlige rapport umiddelbart.

Kun kr. 500,-

Kjøp FLYT-analysen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev