Forretningsutvikling for morgendagens bedrifter

– motiverte team, vekst og høy ROI

Hva vi tilbyr

Vår drivkraft er å bistå engasjerte ledere slik at glødende visjoner blir til bærekraftige, lønnsomme og levende bedrifter. Vi hjelper våre kunder å nå ambisiøse mål, skape større verdi og få bedre effekt med tilgjengelige ressurser. Med fokus på TILLIT og FLYT utarbeider vi skreddersydde prosesser og verktøy som gir ønskede resultater gjennom engasjerte team, mestring, optimal implementering og effektfulle endringer. Vi bruker ledende kunnskap, erfaring, nyere forskning, samt vår evne til nyskapning i alt vi gjør.
Alle våre program er interaktive, levende og praktiske. Alt deltagerne lærer, opplever og erfarer skal fungere når de er tilbake på jobb. Derfor bruker vi problemstillinger fra deltagernes hverdag, utfordringer og spesifikke mål som en del av prosessen.

Vi tilbyr både spesialtilpassede program, våre egne signaturprogram, foredrag og konsulentoppdrag.


Eksempel på områder kundene våre har ønsket å fokusere på:

  • Nå ambisiøse vekstmål gjennom sterke, pro-aktive og motiverte team, samt gode og tillitsfulle relasjoner til markedet. Et topptrimmet prestasjonsteam.
  • Optimal kundeledelse og samhandling i kundeteamene. Vekst gjennom langsiktig forretningsutvikling av kundene.
  • Styrke regionsselgernes evne til selvledelse og høyne aktivitetsnivået.
  • Bygge tette og gode relasjoner til kundene.
  • Skape nysalg, mersalg og utvikling av nye prosjekter.
  • Gi hver leder et løft gjennom ny kunnskap, forståelse og felles verktøy. Sette fokus på hvordan vokse og bli bedre i lederrollen.
  • Videreutvikle teamet og egen kompetanse.
  • Bygge videre på det solide fundamentet som eksisterer og tilføre ny kunnskap for å sikre ytterligere vekst.
  • Innarbeide felles verktøy, metodikk og “språk” i organisasjonen.


Våre Signaturprogram

Vi tilbyr noen unike Signaturprogram som fokuserer på spesifikke utfordringer og målsetninger.

Team i FLYT:Ingunn i FLYT

Omfanget og prosessen tilpasses alltid kundens behov (fordi målene og problemstillingene er aldri like fra bedrift til bedrift). I samarbeid med deg, og ditt team, lager vi program som er perfekt for dere. Det blir ikke fordyrende – bare smart og mye, mye mer effektivt.

Et av de viktigste elementene for sammensetningen av programmet er om dere i dag har et velfungerende team som du ønsker å løfte enda høyere, eller om teamet ikke fungerer optimalt i dag og fokuset er å skape et godt, velfungerende team.
Team i FLYT gjennomføres som en eller to dagers workshop, etterfulgt av en viktig implementeringsdel.

FireStarter NLP 4 Business:

FireStarter 1024x780Mange suksessfulle ledere, team og toppidrettsutøvere bruker NLP-teknikker aktivt for effektiv å nå sine mål. NLP er et bredt fagfelt og brukes i dag innen mange felt som terapi, underholdning, i næringslivet, organisasjonsutvikling, idrett, etc.
Vi tilbyr et unik og intensivt program hvor vi har plukket ut viktige NLP-teknikker og verktøy tilpasset næringslivet. All ”fluff” er fjernet og det er rett på sak, effektivt og fokusert – kun det som er matnyttig for jobb er tatt med. NLP-teknikker er integrert i hele workshopen, og det er to intensive og engasjerende dager med mye video, øvelser, interaksjon – og mye energi. En skikkelig boost både for hode, hjerte og sjel.

FireStarter NLP 4 Business er praktiske verktøy og strategier som gir endring av adferd og dermed fører til positive resultater.
Programmet er bygget rundt 4 grunnpilarer: Tillit, effektiv kommunikasjon, selvmestring og optimale resultater.

Deltagerne vil ved gjennomføring av en teoretisk og praktiske prøve bli sertifisert til FireStarter NLP for Business Practitioner.
Workshopen er optimal for fungerende team som ønsker et taktskifte, har et hårete mål de ønsker å nå, eller ønsker å optimalisere sine ressurser.
Firestarter NLP 4 Business er utviklet av en av våre UK baserte samarbeidspartnere S+ Coach-it og ble første gang holdt i 2009. Per i dag har ca 2.000 mennesker gjennomført workshopen. Den første i Norden ble holdt januar 2013 i Oslo av Nagare, og vi er den eneste bedriften i Norden som har linsens for å gjennomføre denne unike workshopen.

NLP: (Nevro Lingvistisk Programmering) er effektive teknikker og metoder som endrer tanke- og handlingsmønstre, og som raskt gir endring og ønskede resultater. NLP har vært brukt over hele verden innen toppidrett, prestasjonsledelse og personlig utvikling i over 30 år.

10 Visjon i FLYT red.

CoachTrak (CT):

CT-logoCoachTrak er en del av implementerings-verktøyene våre og kan både brukes sammen med de andre programmene eller separat ved spesifikke behov (for eksempel ved en lansering e.l). Alle deltagerne får sin personlige Coach som følger dem gjennom hele perioden. Coaching-perioden går over 20 dager og består av en kort telefonsamtale hver ukedag, 7 minutter mandag – torsdag, og 16 min fredag. Det settes 3 mål hver dag som vektes ut fra viktighet på veien mot fastsatte mål, og hver dag blir deltageren fulgt opp i gjennomføringen av de 3 målene. CoachTrak er online-basert og hver bruker får tilgang til et ressursområde spesiallaget for å støtte hver enkelt i den viktige implementeringsfasen.

Det å ha fullt fokus på de 3 viktigste oppgavene, få hjelp til å bruke og øve på ny kunnskap og nye teknikker, få veiledning og coaching hver dag, gir fantastiske resultater. Deltageren føler seg sett, motivert, støttet og det er ingen fare for at den nye kunnskapen bare havner i en perm i bokhylla.

CoachTrak kan brukes i alle faser og med forskjellige intensjoner både som personlig coaching og for team. Noen områder kan være; implementering av nytt tankesett og teknikker fra workshopen, klart definerte mål som skal nås, for eksempel en salgskampanje eller endring av atferd for å snu et team.

CoachTrak er utviklet av Glen McCoy i samarbeid med S+Coach-it i UK. Suksessen er bygget på 20 års erfaring innen telefon-coaching og læringsteknologi.

Nagare er den eneste bedriften i Norden som har tilgang til denne teknologien.

IMG_20140618_125046

Referanser

Jan-Egil Roll

Jan-Egil Roll

Sales Manager, Get AS

Firestarter NLP 4 Business workshop er teknikker og verktøy som skaper nye baner og tankemønstre i hjernen og som kan hjelpe deg til å nå ambisiøse mål. Ved å bruke verktøyene og teknikkene kan jeg

Ønsker du mer FLYT?

Ved å ta Talent Dynamics FLYT- analyse vil du forstå hvordan du best og raskest kan oppnå dette.

For hver FLYT profil finnes det unike strategier for hvordan raskest komme i flyt, hvilke roller, oppgaver og aktiviteter som gir energi og hva som stjeler energi. Når du er i flyt vil du også naturlig øke graden av tillit.

Nysgjerrig på hvilken profil du er? Ta analysen nå og motta din personlige rapport umiddelbart.

Kun kr. 500,-

Kjøp FLYT-analysen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev